מחזיק תג יויו

מחזיק תג עובד נשלף יויו בצורת עיגול

קוטר 3.3

Description

מחזיק תג עובד נשלף יויו בצורת עיגול

קוטר 3.3